آشنايي با انواع فوبيا و شيوه هاي مقابله با آن


این مطلب از مطالب آزاد در اینترنت جمع آوری شده است و آشنایی با انواع فوبیا و نحوه مبارزه با آن است که 16 صفحه می باشد و در زیر خلاصه مطلب آورده شده است :
«فوبيا»، ترس نامعقول و شديد از يک موضوع يا يک موقعيت است. در واقع به رغم آنکه فرد مي داند ترسش نامعقول است ولي توانايي کنترل آن را ندارد و اگر در معرض آنچه که از آن «هراس» دارد، قرار بگيرد موجي از اضطراب، ترس شديد و حتي وحشتزدگي بر او مستولي مي شود و اين تجربه چنان برايش ناخوشايند است که سعي مي کند هميشه از آن مورد «هراس آور» دوري کند. در مي …

Raed  متروی تهران دو هزار واگن می‌خواهد