انواع ترانزیستور

تاریخچه ترانزیستور 1
ترانزیستور چیست 1
ترانزیستور چگونه کار می کند 2
ترانزیستور چه کاری انجام میدهد 4
اختراع رادیو 6
مشکل آشکار سازی 7
تقویت 8
لامپ های خلأ یکسوساز 9
تقویت کنندگی لامپ خلأ 10
ترانزیستور 11
ترازیستور دوقطبی پیوندی 17
انواع ترانزیستور پیوندی 18
ساختمان ترانزیستور پیوندی 19
طرزکار ترانزیستور پیوندی 19
نحوه اتصال ترانزیستورها 20
اتصال کلکتور مشترک 21
ساختار و طرز کار ترانزیستور اثر میدانی – فت 26
منابع 29
ترانزیستور در سال 1947 در آزمایشگاه های بل هنگام …

Raed  دانلود پاورپوینت اختلال کمبود توجه– بیش فعالی ..