دسته: فرهنگ اقوام ایران و دیگر ملل

آمل از دیرباز به دلیل وجود فرهیختگان و پیشینیان با سابقه دارای مراسم‌های محلی و ملی است. آمل از فرهنگ و تمدن بس...

Raed  پایان نامه رشته عمران ارزیابی ایمنی دیوارهای برشی هم بسته