تأثیر اسلام بر هنر کنده کاری بر چوب – منبت


این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد تأثیر اسلام بر هنر کنده کاری بر چوب – منبت و در 5 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
بیان احساس های درونی و باورهای اجتماعی در طول حیات بشری به صورتی متفاوت از شیوه های مرسوم و عادی تجلی یافته که به هنر شهرت دارد. هنر، بیان واقعیتی غیر ملموس می باشد که به زبان نمی آید و انسان سعی نمود که با ترفندهایی گوشه هایی از این واقعیت های پنهان را برای دیگران به نمایش بگذارد و چون بر پایه ی واقعیت بود در طول تاریخ پاینده و …

Raed  دانلود انیمیشن سریالی The simpsons سیمپسون ها (فصل ۲۸ بطور کامل اضافه شد)