دسته: پیرامون شعر و ادبیات

در میان شاعران و نویسندگانِ که به زبان عربی آثاری ارزنده به وجود آورده اند، نامهای درخشانی چون ابن مقفع و ابو ن...

Raed  دانلود تحقیق کامل درباره اثر گرمابرحالت مواد( میعان ) 9ص