ترموکوپل


این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد ترموکوپل و در 10 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
ترموکوپل یا کوپل ترموالکتریک ، نوعی مولد الکتریسته که با استفاده از ترموالکتریکی جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌کند. ترموکوپل از دو میله فلزی غیر هم جنس رسانا یا نیم رسانا ساخته شده است که از یک سر به هم جوش داده شده‌اند و دو سر دیگر آنها بوسیله حساس مانند گالوانومتر متصل است. با گرم شدن محل اتصال ، جریان ضعیفی از مدار عبور می‌کند.
آرایش کاربردی ترموکوپل
• با …

Raed  سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۳ مرداد