تغییر در سبک عملیات تروریستی در اروپا طی ماه‌های گذشته و پس از استفاده نیروهای تروریستی از خودرو برای حمله به مردم باعث شده تا موانع سیمانی در بسیاری از کشورهای اروپایی مهمان خیابان‌ها شوند.
Raed  دانلود تحقیق ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان 35