همشهری آنلاین: شرکت مولر- مرسک دانمارک برای فروش واحد نفت و گاز خود – مرسک اویل- به غول نفتی توتال فرانسه در قراردادی به ارزش ۷.۴۵ میلیارد دلار به توافق رسید.
Raed  ۳۰ تیر: از تولد رابین ویلیامز تا عرضه کنسول گیم بوی پاکت