خون واقعی-جلد اول- مرگ تا تاریکی


شعار ما این است: “ما به شما اعتماد داریم برای همین روی فایل پسورد‌ها و برنامه‌های پیچیده نمی‌گذاریم چون می‌دانیم شما ارزش کار ما را درک می‌کنید و به دوستان‌تان هم توصیه می‌کنید این کتاب را بخرند.”

این فایل، کتاب کاملاولین جلد از مجموعه داستان بزرگسال خون آشامی “خون واقعی” یا ” سوکی استکهاوس” یا ” خون آشام های جنوبی” است که 286 صفحه دارد. شما اگر بخواهید نسخه چاپی آن را تهیه کنید ( که اصلاً نسخه چاپی آن هرگز چاپ نخواهد شد!) باید دست کم 12000 تومان پرداخت کنید اما این نسخه را تنها با پرداخت 50 …

Raed  هشدار اتحادیه اروپا درباره فروپاشی شورای همکاری خلیج‌فارس