نمونه پرسشنامه ساماندهی محله


پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان ساماندهی محله سید خندان، طراحی شده که به صورت فرمت PDF در 14 سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. ضمیمه: 2 فرم (برداشت کالبدی وضع موجود – جمع آوری حجم ترافیک عبوری) پیوست فایل شده است. …

Raed  مفاهیم: فیلم کالت چیست؟