پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان 18 اسلاید

ايار سلام زرد
Cyperus esculentus
Yellow nutsedge
گياهي است دائمي به ارتفاع 30 تا 60 سانتي متر كه توسط بذر، ريزوم و غده يا بنه تكثير مي شود. داراي ساقه هاي سه گوش سخت و توپر است. برگها باريك و كشيده با رگبرگ موازي، سطح فوقاني برگها شياردار يا داراي فرو رفتگي است. غلافها به هم پيوسته يا بدون شكاف. گل آذي

Raed  رئیس جمهور چین به ترامپ هشدار داد