پرسشنامه هوش عاطفی


پرسشنامه هوش عاطفی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و حاوی 16 سوال با طیف 7 درجه ای لیکرت می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: خودآگاهی: سوالات 1 تا 4 آگاهی از دیگران: سوالات 5 تا 8 استفاده از هیجانات: سوالات 9 تا 12 کنترل احساسات: سوالات 13 تا 16 منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش …

Raed  پاورپوینت برج تهران