پروژه آماده طراحی یک سیستم سردخانه با فرمت ورد(word)


در اين سردخانه گوشت گاو، گوسفند و مرغ از اول تيرماه تا آخر شهريورماه براي مصرف 2 روز اهالي، کشتار شده و وارد سردخانه مي شود و پس از 24 ساعت نگهداري در اتاق پیش سرد کن، مصرف روز بعد به بازار عرضه می گردد و بقیه گوشت ها به اتاق انجماد سریع روانه می شود. گوشت های منجمد شده تا اول دي ماه نگهداري و از اول دي ماه تا آخر اسفند به ترتيب و بطور مساوي هر روز به بازار عرضه مي شود. (فرض بر آن است که در اين سه ماه کشتار وجود ندارد) – سيب و هلو براي مصرف يک ماه جمعيت در اواخر مرداد وارد سردخانه ش …

Raed  ۶۰ ثانیه: از فعال شدن سراسری بیکسبی تا عرضه‌ی اسنشال فون