بی‌مهری‌های مسکن مهر هنوز ادامه دارد؛ حالا سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران پردیس پای پیمانکارهایی را پیش کشیده که یا برای جیب متقاضیان مسکن مهر کیسه دوخته‌اند و با وجود تزریق منابع مالی هیچ سرعتی در تکمیل واحدها ندارند یا با دریافت شماره تماس متقاضیان سعی کرده‌اند مشکلاتی را ایجاد کنند و با دروغ‌های بزرگ، واحدهای مسکن مهر متقاضیان را از دست آنها دربیاورند.
Raed  اس ام اس زیبا