بایگانی برچسب: s

مقاله کاربرد هوش مصنوعی و سیستم خبره در صنایع


مقدمه دهه‌های آغازین سدهء‌ بیستم‌ میلادی و دوران‌ پیشرفت شگرف صنعتی، همراه با تولید خودرو بود که‌ انقلاب همه جانبه این در ترابری، افـزایش شـتاب‌ جابجایی و صدها کار و پیشه‌ جدید در رشته‌ها بازرگانی به‌وجود آورده است‌ . کاربردهای نوین هوش مصنوعی در خلال‌ جنگ‌ جهانی دوم و توسط “نوربرت وینر”یکی از دانشمندان دانشگاه فنی ماساچوست آغازسیستم طراحی به کمک رایانه از جمله سیستم‌های‌ بسیار مؤثر و سـودآور در واحـدهای تولیدی خودکار می‌باشد.به‌ کمک‌ این‌ سیستم،دیگر فرآیند طراحی قبل‌ از‌ تولید‌،که شامل کار عدهء زیادی مهندسین و تکنسین در ظرف مدت زیاد و هزینهء سنگین است،حذف می‌گردد.به‌ وسـیله طـراحی رایـانه‌ای،قطعات‌ یا‌ محصولاتی‌ که قـرار اسـت تـولید شود،بر روی محورهای‌ مختلف‌ بررسی‌ می‌شوند . شد.وی با استفاده از مفهوم‌”بازخورد”،روشی برای ساخت توپ‌ ضد هوایی با هدایت راداری ابداع‌ نـمود‌.کـار‌ بـدینگونه بود که دستگاه با دری …