بایگانی برچسب: s

پروژه آموزش پرورش در پرتو هوش هيجاني و كاربردهاي آن


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۳۵ صفحه   مقدمه: زندگي كردن در جوامع نوين امروزي، مستلزم تمركز بر اطلاعات، آگاهي ها و كسب مهارت‌هايي است كه تا به حال كمتربه آن‌ها توجه شده است، دانستني‌ها و مهارت‌هايي كه شهروندان براي آنچه «يك زندگي خوب» يا «طرز خوب زيستن» در يك جامعه انساني آزاد، ناميده مي شود، بدان نياز دارند. تا به حال تصور بر اين است كه نيل به مهارت‌هاي اساسي زندگي و «زيستن به صورت مسالمت‌آميز با ديگران» تنها با داشتن مهارت‌ها و حالت‌هاي ذهني ناشي از «هوشبهر بالا» و كسب مهارت‌هاي تحليلي و جزئي نگر در طي سالهاي تحصيل در مدارس و دانشگاه عايد مي گردد. اما با يك مرور مختصر بر روي تجارب آموزشي و كم و كيف ياد‌گيري‌هايي كه تا به حال آموزش و پرورش بر آنها صحه گذاشته است، در مي يابيم كه ما در گذشته تحت شرايط كاملاً متفاوتي آموزش ديده ايم و نمي توانيم ادعا نمائيم كه اين روشها و محتواها، بهترين شيوه ها و محتواهاي آموزشي بوده اند …

پروژه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۵۳ صفحه   مقدمه: مطالعات نشان داده است که بشر اصولاً بکارگیری روشهای خلاق را در یادگیری ترجیح می دد و روشهایی نظیر کاوش ، لمس کردن و پرسش و آزمایش و دنبال مجهول رفتن و نظریه دادن ، معلمین برخلاف متعلمین اغلب طرفدار دیکته کردن دانش و اطلاعات هستند ، تحقیقات نشان داده است که بسیاری از مطالب درسی ، اگر نگوییم همه ی آنها با روشهای خلاق بسیار با صرفه تر و موث تر است روشهای دیکته کردن آموخته می شوند علاوه بر آن بسیاری از افراد واکنشی بسیار قوی نسبت به یادگیری خلاق از خود نشان می دهیم ، آنها روشهایی که این امکان و اجازه را می دهد و از آنها می خواهد که خود دنبال مجهول و کشف پاسخ بروند ، میزان یادگیری بسیار بالا و در روشهایی که اطلاعات به آنها دیکته می شود ، سرعت و میزان یادگیری بسیار پایینی داشته اند. یادگیری از طریق بکارگیری استعدادهای خلاق ، عموماً به شکل های درک مسأله ، یا نواقص ، حدس زدن و ساختن فرضیه درباره راه حل آن، آزمایش کردن این حدسیات ، تجدید نظر و اصلاح حدسیات و استخراج نتایج آزمایش بروز …

پروژه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۱۸ صفحه   مقدمه: هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از عوامل که می تواند فرد را به طرف روابط سالم و توانایی برای پاسخ به کوشش های زندگی شخصی و حرفه ای در جهت مثبت هدایت کند ، تعریف شده است (مک مولن ۲۰۰۳) . نظریه پردازان هوش معتقدند که IQ به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم. در حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چه کاری باید انجام دهیم . IQ شامل توانائی ما برای یادگیری تفکر منطقی ، انتزاعی می شود . در حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از IQ در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم . هوش هیجانی شامل توانایی ما در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی ما می شود و مهارت های لازم در این حوزه ها را اندازه می گیرد. همچنین شامل مهارت های ما در شناخت احساسات خود و دیگران و مهارت های کافی بر ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف می باشد . (منصوری ۱۳۸۰) . گلمن نیز معتقد است ، هوش هیجانی شامل توانایی ما برای حل مشکلات هیجانی انعطاف پذیری و قبول واقعیت می شود . بر اساس مطالع …

پروژه بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني و معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۴ صفحه   مقدمه: هوش هیجانی پدیده‌ای پیچیده روانی ـ اجتماعی است، این پدیده صفت یا ویژگی ارثی یا ژنتیکی نیست بلکه اساساً در نتیجه روابط نادرست بین فردی و سازش نایافتگی‌های اجتماعی در مراحل مختلف رشد در خانه و جامعه پدیدار می‌شوند. «كلمن» ضمن مهم شمردن هوش شناختي و هيجاني مي‌گويد «هوشبهر IQ » در بهترين حالت خود تنها ۲۰ درصد از موفقيت‌هاي زندگي است، ۸۰ درصد موفقيت‌ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موارد در گرو مهارتهايي است كه هوش هيجاني، داشتن روابط مناسب اجتماعي با ديگران، كار كردن در كنار ديگران، اطمينان داشتن به آنها و … را تشكيل مي‌دهد ( Tebyannet, 1998 ). امروزه علاوه بر تأكيد اساسي كه بر بهره هوشي در يادگيري مهارتها و حرفه‌ها مي‌شود مسئله استعداد نيز در كنار آن اهميت ويژه‌اي دارد و آزمونهاي هوشي نمي‌توانند تعيين كنند صرف ميزان موفقيت فرد در يك زمينه باشد. به عنوان مثال فردي كه از لح …

پروژه بررسي و مقايسه هوش هيجاني زنان ومردان كارمند


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۲ صفحه   مقدمه: هيجان ما بسيار پيچيده تر از آن هستند كه ابتدا به چشم مي خوردند . در هنگام اول همگي هيجان ما را به عنوان احساس مي شناسيم ما شادي وترس را مي شناسيم زيرا جنبه ي احساسي آنها طبق تجربه ي ما خيلي با ند هستند وقتي با تهديديمواجه مي شويمترس يا به سمت هدفي پيشرفت مي كنيم (شادي )تقزيباًغير ممكن است كه متوجه جنبه ي احساسي هيجان نشويم . اما به همان صورتي كه بيني بخشي از صورت است ،احساس نيز فقط جزئي از هيجان است ،هيجان ما چند بُعدي هستند . آنها به صورت پديده هاي ذهني ،زيستي ،هدفمند واجتماعي وجود دارند ،هيجان ها تا اندازه اي احساس هاي ذهني هستند به اين صورت كه باعث مي شوند به شيوه خاصي ،مثل عصباني يا خوشحال ،احساس كنيم امّا هيجان ها واكنش هاي زيستي هستند زندگي پر از چالش ها ،استرس ها ومشكلاتي است كه بايد حل شوند وهوش هيجاني به عنوان راه حلهايي براي اين چالش ها ،استرس ها ومشكلات وجود دارند ،هيجان ما با هماهنگ كردن احساسات ،بر انگيختگي ،هدف وبيانگري فر‌آيندهاي هيجان وضعيت ما در ارتباط ب …

پروژه بررسی هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی


                نوع فایل: word قابل ویرایش۱۲۰صفحه   چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی) و هوش هیجانی با روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان دزفول صورت گرفت. نمونه ای متشکل از ۳۳۰ نفر به صورت تصادفی ساده از دانش آموزان انتخاب شدند و پرسشنامه های سبکهای هویت برزونسکی ( ISI-6G ) (وایت، وامپلر و وین۱۹۹۸) ، هوش هیجانی سیبریاشرینگ و سازگاری اجتماعی اجتماعی بل  را تکمیل نمودند. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که سازگاری اجتماعی با سبکهای هویت اطلاعاتی ، هنجاری و تعهد رابطه مثبت و با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی وجود دارد. نتایج تحلیل ها همچنین نشان داد که هوش هیجانی بالا پیش بینی کننده معنادار سازگاری اجتماعی است.   مقدمه: سازگاري مسئله‌اي است كه مخصوص انسان نيست. هر موجود زنده به فراخور حال خود و به اقتضاي طبيعت و مرحله تكاملی كه بدان دست يافته ، ناچار است به طريقي كه متضمن حفظ حيات و بقاي اوست خود را با محيط پيرامونش سازگار كند. «ت …

پروژه رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۴۶ صفحه   مقدمه: با توجه به پيشرفت روز افزون دانش و فن آوري، و همچنين اهميت فراوان يادگيري و توانايي حل مسائل و مشكلات پيچيده عصر فن آوري، شناخت همه جانبه توانمندي هاي روان شناختي، اهميت ويژه اي يافته است. دراين ميان عواملي كه درموفقيت فردي در ابعاد تحصيلي، شغلي، زناشوئي دخيل هستند بيش از پيش مورد توجه ومطالعه قرار گرفتند. نكته شايان ذكر است كه هوش بهريا IQ به تنهايي درموفقيت افراد درابعاد ذكر شده نقش چنداني ايفا نمي كند. دركشورهاي پيشرفته بحث بهره هيجاني و هوش هيجان مطرح شده است. اين مفهوم در مؤسسات، سازمانها و مراكز صنعتي و به خصوص درمصاحبه هاي استخدامي كابرد فراوان دارد. زيرا هوش هيجاني بالا درموفقيت افراد تأثير فراوان دارد. البته مشروط بر آن كه فرد از يك بهره هوشي نرمال برخوردار باشد. تعريف هوش هيجاني ( EQ ) اصطلاح هوش هيجاني درسال ۱۹۹۵ توسط دانيل گلمن مطرح شد. گلمن هوش هيجاني را چنين تعريف مي كند: هوش هيجاني يعني توانايي مهارتمايلات عاطفي و هيجاني خود، درك خصوصي ترين احساسات ديگ …