احکام وآثار اکراه در عقود و قرادادها


احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها فهرست مطالب چکیده    1 مقدمه:    2 تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ    3 اکراه:    4 وضع معامله‌ی توأم با اکراه    4 اقسام اکراه    5 اکراه مادی    5 اکراه معنوی یا اخلاقی    5 عناصر تشکیل دهنده‌ی اکراه    6 عنصر مادی    6 عنصر معنوی    6 شرایط تاثیر‌گذاری اکراه    7 الف) تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد:    7 ب) اکراه باید به آسانی قابل رفع نباشد :    8 ج) اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد:    8 شرايط تحقق اكراه    8 تهديد نامشروع    8 موضوع تهديد    9 تناسب بين مورد تهديد و معامله    10 اکراه شخص ثالث    10 آثار و احكام اكراه    11 عدم نفوذ قرارداد اكراهي    11 اثر اجازه مكره   &nb …

READ  تحقیق درباره نقش سپاه در دفاع مقدس

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *