اختلال وسواس فکری – عملی Obsessive Compulsive Disorder – Practical


Ali’s son, 9-year-old third grade class and for the assessment and diagnosis of children by parents was referred to a psychiatrist. Ali repeated questions and anxiety parents have sued him. About two to three months before a permanent concern about getting sick, wash hands often, multiple bags to Czech school and home, forcing his parents had to repeat certain words. Although assurance that his parents are somewhat effective, but as soon as they come to Ali’s house goes to the bathroom. He also has work in the permanent doubts and asks parents whether I was right or not work? What I was right or not? Despite Ali’s parents seem stressed several times that he is not sure.Behavioral – cognitive placed. علی پسر ۹ ساله ای است که کلاس سوم دبستان است و برای ارزیابی و تشخیص ، توسط والدین به روانپزشک کودک ارجاع داده شده است. والدین علی از سوالات تکرای و اضطراب او شکایت داشته اند . از حدود دو تا سه ماه قبل ،نگرانی های دائمی راجع به بیمار شدن ، شستشوی مکرر دستها ، چک کردن چندباره کیف مدرسه و در …

READ  پروژه بررسي رضايتمندي دانشجويان تربیت بدنی از امكانات علمي، عملي و منابع انساني

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *