تحقيق كاربرد نظريات ماركس برانقلاب مردمي قرن ۲۰


  تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات  14    تحقيق كاربرد نظريات ماركس برانقلاب مردمي قرن    20   دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :     ماركسيم ها اصلا جنبشي فكري بود كه در حاشيه نهضت هاي كارگري و سوسياليستهاي كشورهاي صنعتي پديد آمد و از آن پس نيز به مسائل عمده اين كشورها از قبيل نحوه تكامل نظام سرمايه داري، بحران هاي اقتصادي، فرماسيون سرمايه داري، و جنبش هاي طبقاتي در جامعه صنعتي، ماهيت دولت در سرمايه داري، چگونگي گذار به سوسياليسم و غيره علاقه مند بوده است. گسترش علائق ماركسيم ثبت به مسائل كشورهاي ماقبل سرمايه داري صنعتي مانند وابستگي و عقب ماندگي بيشتر محصول تجديد نظرها و تاثير تحولات سياسي و بين المللي بر دستگاه فكري ماركسيم بوده است.   انقلاب متاثر از تفكرات ماركس:   انقلاب چين:   تفكرات ماركسيم       …

READ  بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *