دانلود تحقیق بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی


دانلود تحقیق بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی دانلود تحقیق بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی     چکیده واژگان کلیدی مقدمه فصل اول: ۱-۱- بیان مسئله ۲ ۱-۲- اهمیت و ضرورت مسئله ۲ ۱-۳- انگیزه تحقیق ۲ ۱-۴- اهمیت تحقیق ۲ ۱-۵- پرسش های تحقیق ۳ ۱-۶- قلمرو جغرافیایی تحقیق ۳ ۱-۷- زمان تحقیق ۳ ۱-۸- روش تحقیق ۴ ۱-۹- روش جمع آوری اطلاعات ۴ ۱-۱۰- پیشینه تحقیق ۴ ۱-۱۱- مشکلات تحقیق ۵ ۱-۱۲- ادبیات تحقیق ۵ فصل دوم : ۱-۲- جغرافیایی طبیعی ایران ۹ ۲-۲- آب و هوای ایران ۱۰ ۳-۲- پوشش گیاهی و جانوری ایران ۱۱ ۴-۲- گروه قومی ۱۶ ۵-۲- خط ۱۷ ۶-۲- دین ۱۷ ۷-۲- زبان ۱۷ ۸-۲- جغرافیایی انسانی ایران ۱۸ ۹-۲- جمعیت کشور ایران ۱۸ ۱۰-۲- جغرافیایی اقتصادی ایر ان ۲۲ فصل سوم: ۱-۳- وصلت زناشویی ۲۵ ۲-۳- نظریه های در مورد ازدواج ۲۶ ۳-۳- نظام خویشاوندی ۲۸ ۴-۳- انتخاب همسر ۳۱ ۵-۳- شکل های مبادله ۳۲ ۶-۳- شکل های خاص ازدواج ۳۴ ۷-۳- روابط جنسی پیرازناشویی ۳۵ ۸-۳- ممنوعیت ازدواج با محارم ۳۵ ۹-۳- برون همسری ۳۵ ۱۰-۳- درون همسری ۳ …

READ  دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه چهار (۴) تهران

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *