دانلود پاورپوینت برنامه ریزی در حسابرسی عملیاتی


برنامه ریزی نخستین و مهم ترین وظیفه از وظایف ۵ گانه مدیریت است و شامل برنامه ریزی،سازماندهی،بکارگیری نیروی انسانی،رهبری و نظارت می شود. درادبیات مدیریت،برنامه ریزی را معادل فراگرد برگزیدن اهداف و راههای دستیابی به آنها تعریف کرده اند. مینتز برگ درباره اهمیت برنامه ریزی و ارتباط آن با وظیفه نظارتی مدیریت می گوید: بی آنکه از پیش برنامه ریزی انجام گرفته باشد،هیچ گونه نظارتی شدنی نیست و بی آنکه نظارت های پی در پی صورت بندد،برنامه ریزی ها نیز اثربخشی چندانی ندارند. حسابرسی به عنوان کاری هدفمند نیازمند برنامه ریزی است. در استاندارد های جاری حسابرسی مالی آمده است: حسابرسی باید چنان برنامه ریزی شود که از انجام آن به گونه ای اثر بخش اطمینان حاصل گردد. و سپس در مورد برنامه ریزی آمده است: برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفضیلی برای تعیین نوع و ماهیت،زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی مربوط به هر حسابرسی.هدف برنامه ریزی،انجام به موقع و اثربخشی حسابرسی است. اهداف حسابرسی در حوزه حسابرسی عملیاتی: ۱٫ارزیابی عملکرد بنگاهها ۲٫شناسایی فرصت های بهبود ۳٫ارائه راههای پیشنهادی برای ب …

READ  پاورپوینت تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت )

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *