دانلود پاورپوینت تاثیر مدرنیسم بر نظریه سازمان


مدرنیسم ریشه در روشنفکری فلسفه اروپایی قرن هفدهم و هجدهم دارد که منتسب به دکارت،لاک و کانت است. روشنفکری که غالبا بعنوان (عصر خرد) توصیف می شد،در پی جایگزینی علوم عقلی بجای فئودالیسم و موهوم پرستی بود. نگاه مدرنیست بر این باور است که “واقعیت عینی و فیزیکی” مورد بحث ما است و در نتیجه هر نگاهی، دیدگاهی از یک چیز (پدیده) اما دیدگاهی متفاوت از آن پدیده (خواه فیل باشد خواه سازمان) است. دیدگاه نظریه پردازان مدرنیست سازمان نظریه پردازان مدرنیست سازمان معتقدند که دانش کامل به معنای فهم چگونگی و چرایی نحوه عمل سازمان ها و چگونگی تاثیرپذیری کارکرد آنها از شرایط مختلف محیطی است. آنها شیوه های تشخیص مسائل سازمانی را طراحی کردند تا مدیریت را به طرق کارآمدتر و اثربخش تر اعمال کنند که مزیت رقابتی و سودآوری را ایجاد کند. بطور خاص از نظر مدرنیست،سازمانهای اثربخش قادرند فشارهای داخلی و خارجی را متوازن سازند،قابلیت های محوری را شکل دهند و کارایی و انطباق با تغییر را افزایش دهند. تاثیر دیدگاه مدرن بر تئوری سازمان سه نظریه،بخش اعظم منطق زیربنایی نظریه سازمان مدرنیست امروزی را شکل می دهد: ۱-نظریۀ ع …

READ  دانلود تحقیق بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *