دانلود پاورپوینت تحلیل PEST


مفهومPEST شناخت محیطی که شرکت در آن به کسب و کار می پردازد در تعیین استراتژی ها و پیاده سازی آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. شناختی که منجر به شناسایی فرصت ها و تهدیدات خارجی سازمان خواهد شد، بر موفقیت سازمانها تاثیر بسزایی خواهد داشت. مولفه هایPEST مسائل سیاسی Politics مسائل اقتصادی Economics مسائل اجتماعی Social مسائل تکنولوژیکی Technological مسائل سیاسی Politics قوانین و آن چه از سوی سازمانهای دولتی تعیین می شود سیاست های مالیاتی (Tax) قوانین کار (Employment Laws) قوانین زیست محیطی سیاست های تعرفه ها و تجارت (Tariffs) ثبات سیاسی ریسک موضوعات نظامی چارچوبهای تعیین شده برای قراردادها قوانین حمایت از دارایی های فکری متحدان تجاری در سطح بین المللی سیاستهای قیمت گذاری مسائل اقتصادیEconomics متغیرهای اقتصادی می تواند در قدرت خرید و چانه زنی مشتریان، تامین کنندگان تاثیر بگذارد هزینه سرمایه را برای سرماگذاران و صاحبان کسب و کار تحت تاثیر خود قرار دهد. شامل ۱۲ اسلاید powerpoint   …

READ  تحقیق سير تکاملى خوشنوسى در ايران

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *