دانلود کتاب Human Diseases from Wildlife


Human Diseases from Wildlife presents information on the most prevalent and serious zoonotic diseases in the US and Canada, some of which have been national headline news like anthrax, influenza, and West Nile virus. Diseases that are caused by pathogens with the ability to infect both humans and animals are known as zoonotic diseases, which literally means “disease from animals.” …

READ  دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حقوق و دستمزد

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *