قیمت بیت کوین برای اولین بار از مرز ۱۴ هزار دلار عبور کرد!

شما ممکن است این را هم بپسندید