پروژه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري و سلامت عمومي در بين نوجوانان ۱۴ ساله


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۵۰ صفحه   چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی  رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان ۱۴ ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز ۱بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی۲بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی ۳بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی ۴بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری ۵بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی ۱۴ ساله هستند که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .   مقدمه: وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخ …

READ  دانلود پاورپوینت جدیدپايش و ارزشيابي خدمات بهداشتي

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *