پروژه تحقیقاتی بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی


فهرست مطالب مقدمه : انسان اجتماعیاول – جامعه مدنیدوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسیالف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسیب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنیسوم – ارتباط جامعه مدنی و دموکراسیبخش اولجامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسیبند اولجامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصراول – مبانی و مختصات دموکراسیالف – آزادییک – مفهوم آزادیدو : ماهیت آزادی۰۱ تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه۰۲ تحمل۰۳ رد هر گونه استبدادسه : مقوله های آزادی۰۱ آزادیهای خصوصی۰۲ آزادیهای عمومی۰۳ آزادیهای سیاسیب – مشارکت همگانیج – کثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزبد – تصمیم اکثریت و حقوق اقلیته- تناوب قدرتدوم – سازماندهی مشارکت مردمالف- سازماندهی حقوقی مشارکتیک : حقوق رای۰۱ عمومیت رای۰۲ تساوی۰۳ آزادی رای۰۴ آزادی انتخاب شدندو : درستی و صحت رای۰۱ درستی تبلیغات انتخاباتی۰۲ درستی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی۰۳ نظارت صحیح بر جریان انتخاباتب – سازماندهی اجرایی انتخابات ( نظام انتخاباتی )یک : نظام اکثریت۰۲ نظام اکثریت دو مرحله ای۰۱ انتخابات فردی۰۲ ا …

READ  پاورپوینت درباره طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *