برچسب گذاری توسط: اقدام پژوهی بصورت ورد

0

اقدام پژوهیچگونه توانستم زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت را به دانش آموزان خوابگاهی بیاموزم

اقدام پژوهیچگونه توانستم زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت را به دانش آموزان خوابگاهی بیاموزم فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳۰ قسمتی از...

0

اقدام پژوهی چگونه توانستم زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت را به دانش آموزان خوابگاهی بیاموزم

اقدام پژوهی چگونه توانستم زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت را به دانش آموزان خوابگاهی بیاموزم فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳۰ قسمتی...

0

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه قرآنی مائده را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه قرآنی مائده را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۲۷ قسمتی از متن :   مقدمه...

0

اقدام پژوهی چگونه توانستم مریم دانش آموز پایه هشتم آموزشگاه حضرت معصومه (س) را (که مشکل فوت پدر و عدم پذیرش توسط مادرش را داشت) به درس کار و فناوری علاقه مند نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مریم دانش آموز پایه هشتم آموزشگاه حضرت معصومه (س) را (که مشکل فوت پدر و عدم پذیرش توسط مادرش را داشت) به درس کار و فناوری علاقه مند نمایم فرمت...

0

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ارائه راهکار های جذب توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت ریاضی تقویت نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ارائه راهکار های جذب توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت ریاضی تقویت نمایم فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۲۷ قسمتی از متن :   مقدمه...

0

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه متوسطه اول هجرت را به رعایت بهداشت در مدرسه وادار سازم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه متوسطه اول هجرت را به رعایت بهداشت در مدرسه وادار سازم فرمت فایل : ورد تعداد صفحات : ۳۰ قسمتی از متن :    مقدمه:   مدرسه...