برچسب گذاری توسط: بین

0

پاورپوینت هماهنگ سازی حسابداری بین المللی با استفاده از دیدگاه های دیالکتیک هگل و قدرت فوکو

پاورپوینت هماهنگ سازی حسابداری بین المللی با استفاده از دیدگاه های دیالکتیک هگل و قدرت فوکو                 نوع فایل:power point قابل ویرایش۲۰اسلاید   قسمتی از اسلاید همسوسازی...

0

پروژه بررسي رابطة بين ترجيح رنگ و تيپ شخصيتي افراد برونگرايي،درونگرايي

پروژه بررسي رابطة بين ترجيح رنگ و تيپ شخصيتي افراد برونگرايي،درونگرايي <!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۴۵ صفحه   مقدمه: مجموعه اي از افراد جامعه را...

0

پروژه بررسي ارتباط بين درونگرايي – برونگرايي و انتخاب رنگ رشتة معماري

پروژه بررسي ارتباط بين درونگرايي – برونگرايي و انتخاب رنگ رشتة معماري <!–StartFragment–> <!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۱۰۰ صفحه   مقدمه: شخصيت را شايد بتوان...

0

پروژه بررسی تفاوت بين خودپنداره دختران با آرايش و دختران بدون آرايش

پروژه بررسی تفاوت بين خودپنداره دختران با آرايش و دختران بدون آرايش <!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   چکیده: پژوهش انجام شده در مورد...

0

پروژه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان مقطع پنجم ابتدايي

پروژه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان مقطع پنجم ابتدايي <!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۱۲۰ صفحه   چکیده: هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه...