برچسب گذاری توسط: دانلود پاورپوینت

0

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هشتم (ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هشتم (ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا) این پاورپوینت در ۹۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب...

0

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۸ مطالعات اجتماعی هشتم(ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۸ مطالعات اجتماعی هشتم(ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا) این پاورپوینت در ۹۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی...

0

دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر)

دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم (نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی...

0

پاورپوینت درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پایه نهم هویت ۳۷ اسلاید

پاورپوینت درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پایه نهم هویت ۳۷ اسلاید این پاورپوینت آماده و قابل یرایش در ۳۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب...

0

پاورپوینت درس ۱۹ مطالعات مطالعات پایه نهم کارکردهای خانواده ۲۶ اسلاید

پاورپوینت درس ۱۹ مطالعات مطالعات پایه نهم کارکردهای خانواده ۲۶ اسلاید این پاورپوینت آماده و قابل ویرایش در ۲۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی...

0

پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی پایه نهم آرامش در خانواده ۵۲ اسلاید

پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی پایه نهم آرامش در خانواده ۵۲ اسلاید این پاورپوینت آماده و قابل ویرایش  در ۵۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته...