برچسب گذاری توسط: irپیشنهاد ارزشیابی

0

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی                 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۱ صفحه قيمت ۱۰۰۰ تومان قسمتی از مجموعه پیشنهادات...

0

دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفتار با معلمین و همکاران مدرسه(ویژه مدیران)

دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفتار با معلمین و همکاران مدرسه(ویژه مدیران)                   دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفتار با معلمین و همکاران مدرسه فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد...

0

دانلود پیشنهاد ارزشیابی برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه(ویژه مدیران)

دانلود پیشنهاد ارزشیابی برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه(ویژه مدیران)                   دانلود پیشنهاد ارزشیابی برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۳صفحه...

0

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بهبود مدیریت مدرسه

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بهبود مدیریت مدرسه                 دانلود پیشنهاد ارزشیابی بهبود مدیریت مدرسه فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲صفحه قيمت ۲۰۰۰ تومان قسمتی از مجموعه...